EN

Revisorer

Deloitte AB (Rehngatan 11, 113 57 Stockholm) är Bolagets revisor sedan 2020, med Harald Jagner som huvudansvarig revisor. Jagner, född 1971, är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.


Harald Jagner

Huvudansvarig revisor

Tillbacks till toppen