EN

Styrelse

Enligt Smart Eyes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med noll till tio suppleanter.

Anders Jöfelt

Styrelseordförande sedan 2017 (Styrelseledamot sedan 2012)

Född: 1975

Utbildning: Civilingenjör Datateknik från Lunds Tekniska Högskola

Övriga uppdrag: Inga

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga

Innehav: 863 433 aktier

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Mats Krantz

Styrelseledamot sedan 1999 (Styrelseordförande 1999-2017)

Född: 1947

Utbildning: Bryggmästare vid Skandinaviska Bryggarhögskolan i Köpenhamn

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Letter Cube Digital AB, styrelseledamot i Ostkustens FartygsAssistans AB och M. Irwin & Krantz AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga

Innehav: Krantz äger 978 384 aktier privat och 180 800 via närstående

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget, inte oberoende av ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Cecilia Wachtmeister

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1966

Utbildning: MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings tekniska högskola

Övriga uppdrag: Verksam som Executive Vice President Business & Group Functions på KAMBI Plc. Cecilia är även styrelseledamot i HMS Networks AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ledande positioner inom Ericsson AB

Innehav: 5 500 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Magnus Jonsson

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1956

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Powercell AB, AstaZero AB, BIL Sweden Adm AB, styrelseledamot i Nilsson Special Vehicles AB, Leading Light AB, AB Magnus Jonsson samt i Magnus Jonsson Consulting AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i TechRoi Fuel Systems AB, Styrelseledamot i Västkustens Affärsänglar AB, SenseAir AB, Kongsberg Automotive AS samt LeanNova AB

Innehav: 3 000 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Lars Olofsson

Vice styrelseordförande sedan 2017

Född: 1951

Utbildning: Degree in Business Administration 1975, University of Lund, Sweden PED, IMD Lausanne, Switzerland 

Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande på Axfood AB, Advisory styrelsemedlem på Zytara Inc.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsemedlem i Compass/Bata skor, Styrelseordförande på TCC Global NV, Styrelsemedlem på Axel Johnson AB, Senior rådgivare på SICPA SA

Innehav: 45 000 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Eva Elmstedt

Född: 1960

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap från Indiana University of Pennsylvania, USA samt Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Ordförande i Proact IT Group AB och ledamot i Addtech AB, Arjo AB samt Semcon AB

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Eva var tidigare EVP Global Services i Nokia Networks och Nokia Siemens Networks samt verksam inom ledande befattningar i bl.a. Ericsson AB, operatören 3 och Semcon

Innehav: 5 500 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Tillbacks till toppen