EN

Styrelse

Enligt Smart Eyes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst en och högst tio styrelseledamöter med noll till tio suppleanter.

Bolagets styrelse består för närvarande av sju styrelseledamöter. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anders Jöfelt

Styrelseordförande sedan 2017 (Styrelseledamot sedan 2012)

Född: 1975

Utbildning: Civilingenjör Datateknik från Lunds Tekniska Högskola

Övriga uppdrag: Inga

Innehav: 863 433 aktier

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Mats Krantz

Styrelseledamot sedan 1999 (Styrelseordförande 1999-2017)

Född: 1947

Utbildning: Bryggmästare vid Skandinaviska Bryggarhögskolan i Köpenhamn

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Letter Cube Digital AB, styrelseledamot i Ostkustens FartygsAssistans AB och M. Irwin & Krantz AB

Innehav: Krantz äger 978 384 aktier privat och 180 800 via närstående

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget, inte oberoende av ledningen, inte oberoende av bolagets större ägare.

Cecilia Wachtmeister

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1966

Utbildning: MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings tekniska högskola

Övriga uppdrag: Chief Commercial Officer på KAMBI Plc. Styrelseledamot i HMS Networks AB, IAR Systems AB och Dirac Research AB.

Innehav: 5 500 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Magnus Jonsson

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1956

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Powercell AB, GapWaves, Mobility Sweden, och AstaZero AB. Ledamot i Insplorion.

Innehav: 3 000 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Lars Olofsson

Vice styrelseordförande sedan 2017

Född: 1951

Utbildning: Degree in Business Administration 1975, University of Lund, Sweden PED, IMD Lausanne, Switzerland 

Övriga uppdrag: Rådgivande styrelsemedlem i Zytara Inc.

Innehav: 45 000 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Eva Elmstedt

Styrelseledamot

Född: 1960

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap från Indiana University of Pennsylvania, USA samt Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arelion, Omegapoint och Seriline. Ledamot i Addlife, Arjo, Elanders. Executive Advisor i FSN Capital Partners.

Innehav: 5 500 aktier och 10 000 optioner

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Tobias Sjögren

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1975

Utbildning: EMBA Mgruppen

Övriga uppdrag: VD i Starbreeze, styrelseledamot i Swedish Game Developer Association

Innehav: 2 750 aktier

Beroende/Oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, oberoende av bolagets större ägare.

Tillbacks till toppen