EN

Aktieinformation

Smart Eyes aktie är noterad på Nasdaq First North.

10 största aktieägarna

Namn Andel av röster och kapital Antal aktier
Första AP-fonden 8,20% 1 816 271
Swedbank Robur Fonder 6,89% 1 525 000
Handelsbanken Fonder 5,87% 1 300 000
Mats Krantz med närstående 5,26% 1 165 434
Martin Krantz 3,97% 879 300
Anders Jöfält 3,90% 863 433
Linda Jöfält 3,43% 759 490
Avanza Pension 3,13% 692 584
Consesus Asset Management 3,00% 665 000
Goldman Sachs & CO 2,36% 523 152
Övriga 53,99% 11 958 986
Totalt 100% 22 148 650

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2020 Nyemission 1,511,898 16,630,882 151,190 1,633,088 0.1
2019 Nyemission 1,972,041 15,118,984 197,204 1,511,898 0.1
2018 Nyemission 2,191,157 13,146,943 219,116 1,314,694 0.1
2018 Nyemission 991,089 10,955,786 99,109 1,095,578 0.1
2018 Optionsprogram 53,805 9,964,697 5,380 996,496 0.1
2016 Övertilldelnings-option* 250,000 9,910,892 25,000 991,089 0.1
2016 Nyemission* 1,500,000 9,660,892 150,000 966,089 0.1
2016 Teckningsoptioner 235,000 8,160,892 23,500 816,089 0.1
2016 Nyemission 1,108,050 7,925,892 110,805 792,589 0.1
2013 Nyemission 24,733 6,817,842 2,473 681,784 0.1
2013 Nyemission 1,116,425 6,793,109 111,643 679,311 0.1
Tillbacks till toppen