EN

Aktieinformation

Smart Eyes aktie är noterad på Nasdaq First North.

10 största aktieägarna

Namn Andel av röster och kapital Antal aktier
Första AP-fonden 8,17% 1 816 271
Handelsbanken Fonder 7,05% 1 568 042
Mats Krantz med närstående 5,57% 1 165 434
Swedbank Robur Fonder 4,47% 993 627
Consensus Asset Management 4,30% 955 000
Niclas Eriksson med närstående 4,29% 896 729
Avanza Pension 4,15% 921 755
Martin Krantz 4,11% 881 300
Anders Jöfält 3,88% 863 433
Linda Jöfält 3,36% 747 490
Övriga 50,65% 10 809 870
Totalt 100% 22 232 951

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Förändring antal aktier Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)
2022 Kvittningsemission 84 301 22 232 951 8 430 2 223 295 0,1
2021 Apportemission 1 019 493 22 148 650 101 949 2 214 865 0,1
2021 Nyemission 1 200 000 21 129 157 120 000 2 112 916 0,1
2021 Optionsprogram 141 300 19 929 157 14 130 1 992 916 0,1
2021 Kvittningsemission 229 015 19 787 857 22 902 1 978 786 0,1
2021 Apportemission 1 786 611 19 558 842 178 661 1 955 884 0,1
2021 Nyemission 1 122 449 17 772 231 112 245 1 777 223 0,1
2021 Optionsprogram 18 900 16 649 782 1 890 1 664 978 0,1
2020 Nyemission 1 511 898 16 630 882 151 190 1 633 088 0,1
2019 Nyemission 1 972 041 15 118 984 197 204 1 511 898 0,1
2018 Nyemission 2 191 157 13 146 943 219 116 1 314 694 0,1
2018 Nyemission 991 089 10 955 786 99 109 1 095 578 0,1
2018 Optionsprogram 53 805 9 964 697 5 380 996 496 0,1
2016 Övertilldelnings-option* 250 000 9 910 892 25 000 991 089 0,1
2016 Nyemission* 1 500 000 9 660 892 150 000 966 089 0,1
2016 Teckningsoptioner 235 000 8 160 892 23 500 816 089 0,1
2016 Nyemission 1 108 050 7 925 892 110 805 792 589 0,1
2013 Nyemission 24 733 6 817 842 2 473 681 784 0,1
2013 Nyemission 1 116 425 6 793 109 111 643 679 311 0,1
Tillbacks till toppen