EN

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

Mänsklighetens historia är innovationens historia. Tekniska genombrott leder i allmänhet till en ökning av mänsklig produktivitet, vilket skapar förutsättningar som höjer levnadsstandarden för varje generation. Vi tror att denna formel för framsteg alltjämt håller, och att framtida teknik kommer att göra det möjligt för oss alla att leva säkrare, hälsosammare, lyckligare och mer uppkopplade liv.

Vårt bidrag till en mer hållbar framtid är Human Insight AI, en teknologi som förstår, stödjer och förutsäger mänskligt beteende i komplexa miljöer. Genom att överbrygga klyftan mellan människa och maskin möjliggörs en djupare förståelse för hur människor interagerar med varandra och med världen omkring dem. Våra lösningar driver på tillväxt inom flera branscher, samtidigt som de har en direkt inverkan på människors liv.

Inom fordonsindustrin gör vår teknologi dagens bilresor säkrare och banar väg för morgondagens autonoma körning och effektivare mobilitetssystem. Vårt affärsområde Research Instruments och banbrytande användning av Emotion AI hjälper till att förebygga olyckor och misstag från piloter inom flyget, man gör nya upptäckter inom neurovetenskap, psykologi och medicin samt möjliggör mer människocentrerat innehåll och gränssnitt i den digitala världen, för att nämna några.

Tillbacks till toppen